Kritikk

Logo / prosesskritikk

Logo / prosesskritikk
 1. Hva er kritikk innen grafisk design?
 2. Hva er prosessen med å lage en logo?
 3. Hvordan kritiserer du et design?
 4. Hvordan får jeg tilbakemelding på logoen min?
 5. Hvilket format bruker grafiske designere?
 6. Hvordan kritiserer du en prosess?
 7. Hva er en god logo?
 8. Hva er lønnen til en logo designer?
 9. Som er den beste logo maker?
 10. Hva gir god kritikk?
 11. Hvordan gir og mottar du en designkritikk?

Hva er kritikk innen grafisk design?

Definisjon: En designkritikk refererer til å analysere et design, og gi tilbakemelding på om det oppfyller målene. En designkritikk manifesterer seg vanligvis som en gruppesamtale med det endelige målet om å forbedre et design. Det betyr ikke bare å dømme et design.

Nedenfor er de 7 grunnleggende trinnene for logoutvikling, komplett med eksempler som viser prosessen i aksjon.

 1. Evaluer merkevaren. ...
 2. Undersøk bransjen.
 3. Lag en liste over hvor logoen skal brukes. ...
 4. Skisse en rekke logokonsepter. ...
 5. Lag digitale utkast i vektorprogramvare. ...
 6. Avgrense logo design med tilbakemelding.

Hvordan kritiserer du et design?

Beste fremgangsmåter for å gi designkritikk:

 1. Leder med spørsmål.
 2. Bruk et filter.
 3. Ikke anta.
 4. Ikke inviter deg selv.
 5. Snakk om styrker.
 6. Tenk på perspektiv.

Hvordan be om tilbakemelding på logoer (og andre designelementer)

 1. La være å bruke ordet “mening”. ...
 2. Gi alltid en klar bakgrunn for det du ber om tilbakemelding på. ...
 3. Gjør målet kortfattet og klart slik at målbar handling og kritikk har et sted, i stedet for å få "Jeg liker ikke den fargen".

Hvilket format bruker grafiske designere?

AI- eller Adobe Illustrator-filer

Adobe Illustrator er et av de mest brukte programmene for å lage grafisk design. AI er et vektorbildebasert format, men de kan også inkludere koblede rasterbilder. Denne typen filformat er best for å lage vektorbilder som er de lettest manipulerte bildefilene.

Hvordan kritiserer du en prosess?

Å kritisere et skriv er å gjøre følgende:

 1. beskriv: gi leseren en følelse av forfatterens overordnede formål og hensikt.
 2. analysere: undersøke hvordan strukturen og språket i teksten formidler sin betydning.
 3. tolke: oppgi betydningen eller betydningen av hver del av teksten.

Logoen din skal være tydelig, designet for å skille seg ut fra lignende merker. Bruk designelementer som faller utenfor dagens trender for å skape en sterk visuell innvirkning. Merket skal ha en unik historie, og dette vil være ditt ledende lys for å designe en distinkt logo for det.

Hva er lønnen til en logo designer?

LOGO Designer Lønn

ÅrslønnMånedlig lønn
Toppinntekter$ 101.000$ 8,416
75. prosentil$ 87 500$ 7 291
Gjennomsnitt$ 60,669$ 5,055
25. prosentil$ 31.500$ 2,625

Som er den beste logo maker?

De beste logo-produsentene -

Hva gir god kritikk?

En kritisk evaluering fremhever ikke bare negative inntrykk. Det skal dekonstruere arbeidet og identifisere både styrker og svakheter. Den bør undersøke arbeidet og evaluere dets suksess, i lys av formålet.

Hvordan gir og mottar du en designkritikk?

Hvordan motta kritikk godt

 1. Hør dem ut. Unngå å avbryte eller motsette deg kritikken - den andre personen har tatt seg tid til å engasjere seg i arbeidet ditt, og de fortjener din tålmodighet og respekt.
 2. Lytt nøye. ...
 3. Forklar, men vær ikke defensiv. ...
 4. Ta deg tid til å reflektere. ...
 5. Iterer og søk videre kritikk.

Hvordan velger jeg halvparten av denne formen og sletter / fjerner den? (Affinitet 1.7)
Hvordan sletter du en figur i affinitetsdesigner?Hvordan sletter jeg tilknytningsvalg?Hvordan redigerer du figurer i affinitetsdesigner?Kan jeg slette...
Hvordan synliggjør jeg kontrollhåndtakene til en node i Affinity Designer 1.7?
Hvor er nodeverktøyet i affinitetsdesigner?Hvordan velger du noder i affinitetsdesigner?Er det et perspektivverktøy i affinitetsdesigner?Hva er et nod...
Affinity Designer Slik lagrer du innebygd bilde?
Foreløpig er det ingen måte å lagre originalfilen på. Som en løsning kan du bruke Copy-and-Paste eller bruke Export Persona > Eksporter alternative...