Utvalg

Utvalgslinjer utenfor lerretet forblir selv etter avbøyning - Photoshop
Hvordan fikser du valg i Photoshop?Hvordan fordeler jeg linjer jevnt i Photoshop?Hvordan velger jeg utenfor valget i Photoshop?Hvordan låser jeg et ut...
Send utvalg til nytt bilde i GIMP
Steg for steg...Lag en ny tom kanal i det nye bildet.Åpne maskekanalen til det andre bildet der du har lagret valget i en maskekanal,Kopier det hele t...
Den ytre kanten av utvalget i GIMP
Hvordan legger jeg til en ramme til et utvalg i Gimp?Hvordan endrer jeg en grense i gimp?Hvordan lager jeg en oversikt i gimp?Hvordan slår jeg sammen ...
Velge gjennomsiktige områder innenfor et utvalg i Photoshop? [lukket]
Hvordan gjør jeg et valgt område gjennomsiktig i Photoshop?Hvordan gjør jeg et rent utvalg i Photoshop?Hvordan fikser du valg i Photoshop?Hvordan blir...
Adobe Illustrator Kan jeg midlertidig skjule utheving av valgte baner?
1 Riktig svar. Vis meny>Skjul kanter eller hurtigtast Kommando (Mac) / Kontroll (PC) -H. REDIGER: Sørg for at "Hide Bounding Box" er valgt under Vi...
Når jeg sletter et utvalg i photoshop, vil omgivelsene bli bleknet
Hvordan falmer du et utvalg i Photoshop?Hvordan fjærer jeg et utvalg i Photoshop?Hvordan velger du en farge i Photoshop og sletter den?Hvordan kan jeg...
Hvordan gjør du et valg basert på et nedre lag i Photoshop?
Hvordan gjør jeg et lag til et utvalg i Photoshop?Hvordan gjør du et valg fra et lag?Kan du kompensere for et utvalg i Photoshop?Hvordan velger du aut...
Photoshop-utvalget er uklart [lukket]
Hvordan fikser du valg i Photoshop?Hvordan rydder jeg opp et utvalg i Photoshop?Hvordan myker jeg opp kantene til et utvalg i Photoshop?Hvordan fjærer...
Hvordan krysse et utvalg og en sti i Photoshop
Hvordan krysser du valg i Photoshop?Hvordan gjør jeg en pennesti til et utvalg i Photoshop?Hvordan fjerner jeg et utvalg i Photoshop?Hvordan kutter je...