Objekter

Forskjell mellom tradisjonell og digital 3D

Forskjell mellom tradisjonell og digital 3D

Jeg kan ikke bekrefte hvor jeg husker at jeg hørte dette fra, men tradisjonelle 3D-objekter er 3D CAD-objekter som er modellert for og gjengitt for statisk visning. Digitale 3D-objekter er rigget for bevegelse, gangsykluser, partikkeleffekter og miljøinteraksjoner.

Affinity Publisher vs InDesign?
Den mest åpenbare forskjellen mellom Publisher og InDesign er sannsynligvis pris og prisstruktur. Affinity Publisher kommer med en engangsavgift når d...
Affinitetsdesigner Skjul den blå konturen på utvalgte objekter?
Hvordan endrer jeg konturfargen i affinitetsdesigner?Hvilke filtyper kan Affinity designer åpne?Hvordan velger du alle farger i affinitetsdesigner?Hvo...
Hvordan velger jeg halvparten av denne formen og sletter / fjerner den? (Affinitet 1.7)
Hvordan sletter du en figur i affinitetsdesigner?Hvordan sletter jeg tilknytningsvalg?Hvordan redigerer du figurer i affinitetsdesigner?Kan jeg slette...