Sti - Side 2

Sti Hvordan generere en sti langs objekter i Adobe illustrator eller Inkscape?
Hvordan generere en sti langs objekter i Adobe illustrator eller Inkscape?
Hvordan lager jeg et objekt til en bane i Inkscape?Hvordan fordeler du objekter langs en sti i Illustrator?Hva er en sti i Inkscape?Hva er alternative...
Sti Forstå SVG Path element
Forstå SVG Path element
Hvordan definerer SVG sti?Hva er M i SVG-banen?Er det mulig å trekke noen vei i SVG?Hva betyr D i SVG?Hvordan animerer jeg en sti i SVG?Hva står SVG f...
Sti Er det mulig å opprette et tverrbindingsnettverk av noder ved hjelp av baneverktøyet i gimp?
Er det mulig å opprette et tverrbindingsnettverk av noder ved hjelp av baneverktøyet i gimp?
Hvordan kobler jeg til banenoder i gimp?Hvordan bruker jeg stiverktøyet i gimp?Hvordan speiler jeg en sti i gimp?Hvordan velger jeg om en bane i gimp?...
Sti Illustrator - SVG gjør tynnere vei
Illustrator - SVG gjør tynnere vei
Hvordan gjør jeg SVG tynnere?Hvordan gjør jeg mine veier tynnere i Illustrator?Hvordan endrer jeg bredden på en bane i Illustrator?Hvordan endrer jeg ...
Sti Hvordan kutte en linje etter objekt i Inkscape?
Hvordan kutte en linje etter objekt i Inkscape?
Metode 2: Bryt sti ved utvalgte noder I verktøyinnstillingene, se etter ikonet som leser "Klipp bane ved valgte noder" når du holder markøren over den...
Sti Hvordan kan jeg lage en figur i Illustrator som følger en bane i fallende størrelsesorden?
Hvordan kan jeg lage en figur i Illustrator som følger en bane i fallende størrelsesorden?
Hvilke verktøy som kan brukes til å kombinere former?Hva gjør offset path i Adobe Illustrator?Hva er en vei på Illustrator?Hvordan fyller du en form m...
Sti Inkscape klipping / trimming av indre linje
Inkscape klipping / trimming av indre linje
Kan du trimme linjer i Inkscape?Hvordan kutter du en sti i Inkscape?Hvordan får jeg tekst til å følge en bane i Inkscape?Kan du trimme linjer i Inksca...
Sti Illustrator hvordan kan jeg velge alle toppunktene på den nåværende banen?
Illustrator hvordan kan jeg velge alle toppunktene på den nåværende banen?
Hvordan velger du alle stier i Illustrator?Hvordan gjør jeg et banevalg i Illustrator?Hvordan velger jeg flere ankerpunkter i Illustrator?Hvordan velg...
Sti Hvordan fjerne linje med bli med vektorformer
Hvordan fjerne linje med bli med vektorformer
Hvordan blir jeg kvitt kryssende linjer i Illustrator?Hvordan slår jeg sammen linjer i en figur i Illustrator?Hvordan tømmer jeg et vektorbilde i Illu...