Affinitet

Hvorfor stemmer ikke Affinity Designer med objektet?

Hvorfor stemmer ikke Affinity Designer med objektet?
 1. Hvordan utvider du stroke i affinitetsdesigner?
 2. Hvordan endrer jeg strekfargen på affinitetsdesigner?
 3. Hvordan velger du lignende i affinitetsdesigner?
 4. Hva er stroke in affinity designer?
 5. Kan du stryke en sti i affinitetsfoto?
 6. Hvordan skalerer du tekst i affinitetsdesigner?
 7. Hvordan velger du formen på et lag?
 8. Hvordan velger du et objekt i affinitetsdesigner?

Hvordan utvider du stroke i affinitetsdesigner?

Slik utvider du et slag:

 1. Velg formen med enten Move Tool eller Node Tool.
 2. Klikk på Expand Stroke på Layer-menyen.

Hvordan endrer jeg strekfargen på affinitetsdesigner?

Affinity Designer tilbyr flere måter å velge farger for ditt design.
...
Ved hjelp av objektets kontekstverktøylinje:

 1. Velg objektet.
 2. Fra kontekstverktøylinjen klikker du på enten 'Stroke' eller 'Fill'.
 3. Fra popup-menyen velger du farge fra fargeprøver, farge eller gradientrute.

Hvordan velger du lignende i affinitetsdesigner?

Når et objekt er valgt, går du til Velg>Velg Same og velg et attributt fra menyen.

Hva er stroke in affinity designer?

Om Stroke-panelet

Hvert objekt kan ta et slag rundt avgrensningsboksen som kan få forskjellige egenskaper, f.eks.g. bredde, farge, opasitet, linjestil osv. Stroke-panelet som viser egenskaper som er brukt på et objekt.

Kan du stryke en sti i affinitetsfoto?

I bitmapgrafikkprogrammer (GIMP, Photoshop, Affinity Photo) kan du tegne stier og stryke dem med pensler for å holde ting fortsatt redigerbare.

Hvordan skalerer du tekst i affinitetsdesigner?

Slik skalerer du tekst: Når tekstrammen er valgt, drar du objektets skaleringshåndtak (strekker seg fra nederste høyre hjørne av markeringen).

Hvordan velger du formen på et lag?

Velg et lag som inneholder en form, eller i Lag-panelet, klikk på Ny-knappen og tegn en figur. Åpne Effekter-panelet, klikk kategorien Stiler. Dobbeltklikk på miniatyrbildet du vil bruke på figuren.

Hvordan velger du et objekt i affinitetsdesigner?

1- Åpne Affinity Designer. 2- Åpne designet. 3- For å velge et bestemt objekt i designet ditt, klikk på flyttverktøyet og klikk deretter på designet for å velge det. 4- Hvis du velger objektet foran det du ønsket, holder du ALT-tasten og klikker til objektet du ønsket er valgt.

Hvordan lager jeg dette grafiske designet i Affinity Designer?
Er Affinity-designer bra for grafisk design?Hvordan designer du tilhørighet?Er Affinity-designer enklere enn Illustrator?Er Affinity-designer bedre en...
Affinity Designer Forhindre at objekt skaleres når du endrer størrelse på gruppe
Hvordan låser jeg sideforholdet i affinitetsdesigner?Hvordan endrer du størrelsen på en affinitetsdesigner?Hvordan skalerer du tekst i affinitetsdesig...
Affinitetsdesigner Hvordan klippe et objekt sammen med flere andre objekter
Hvordan velger du flere objekter i affinitetsdesigner?Hvordan lager du en klippemaske i affinitetsdesigner?Hvordan kombinerer du former i affinitetsde...