Kritikk

hvor du kan få web-design kritikk og forslag?

hvor du kan få web-design kritikk og forslag?

9 nettsteder for å få gratis designkritikk på nettet

 1. Hvordan kritiserer du et nettsteddesign?
 2. Hvordan gir og mottar du en designkritikk?
 3. Hva bør inkluderes i en nettsidekritikk?
 4. Hvordan starter du en kritikkøkt?
 5. Hvordan kritiserer du et utvalg?
 6. Hvordan vurderer du et nettsted?
 7. Hvordan skriver du en god kritikk for et design?
 8. Hvilken kritikkstrategi som brukes for å forbedre designarbeidet?
 9. Hvordan kritiserer du en artikkel?
 10. Hva er en god nettside?
 11. Hvordan gjennomgår du kritisk en rapport?

Hvordan kritiserer du et nettsteddesign?

Noen retningslinjer for konstruktiv kritikk av nettdesign

 1. Legg merke til tarmreaksjonen din, men ta deg tid til å utforske den. ...
 2. Lær å formulere observasjonene dine, og inviter til spørsmål. ...
 3. Vær spesifikk, og gi forslag hvis det er hensiktsmessig. ...
 4. Tenk alltid på kontekst og hensiktsmessighet for publikum.

Hvordan gir og mottar du en designkritikk?

Hvordan motta kritikk godt

 1. Hør dem ut. Unngå å avbryte eller motsette deg kritikken - den andre personen har tatt seg tid til å engasjere seg i arbeidet ditt, og de fortjener din tålmodighet og respekt.
 2. Lytt nøye. ...
 3. Forklar, men vær ikke defensiv. ...
 4. Ta deg tid til å reflektere. ...
 5. Iterer og søk videre kritikk.

Hva bør inkluderes i en nettsidekritikk?

Standardområdet for kritikken på nettstedet inkluderer hjemmesiden din + to sider du velger (for eksempel din About-side og en side for din hovedtjeneste eller ditt produkt). Hvis du vil at jeg skal kritisere flere sider, kan vi også inkludere det i omfanget, slik at du får tilbakemelding på alle sider som er viktige for din virksomhet.

Hvordan starter du en kritikkøkt?

9 regler for å kjøre en produktiv designkritikk

 1. Identifiser designeieren. Eieren er vanligvis designeren som jobber med prosjektet. ...
 2. Utpeke en tilrettelegger. ...
 3. Gjenta prosjektmålene. ...
 4. Be om hva du vil. ...
 5. Hold deg unna salgsplasser. ...
 6. Skriv det før du sier det. ...
 7. Gå negativt OG positivt. ...
 8. Ikke design i møtet (det er eierens jobb)

Hvordan kritiserer du et utvalg?

Å kritisere et skriv er å gjøre følgende:

 1. beskriv: gi leseren en følelse av forfatterens overordnede formål og hensikt.
 2. analysere: undersøke hvordan strukturen og språket i teksten formidler sin betydning.
 3. tolke: oppgi betydningen eller betydningen av hver del av teksten.

Hvordan vurderer du et nettsted?

Gjennomgang av nettsteder er enkelt nok. Bare gå til et nettsted, bla gjennom sidene og danne deg en mening om hva nettstedet tilbyr. Godt eller dårlig, gjennomgangen skal fokusere på det som er viktig for publikum. Publikum består av potensielle brukere av nettstedet.

Hvordan skriver du en god kritikk for et design?

Når du presenterer arbeidet ditt i en designkritikk, følg disse beste fremgangsmåtene:

 1. Gjenta mål. Gjenta målene for arbeidet før du starter kritikken. ...
 2. Fortell en historie. Start kritikken med å fortelle verkets historie. ...
 3. Gjør designene dine lett tilgjengelige.

Hvilken kritikkstrategi som brukes for å forbedre designarbeidet?

Hvilken kritikkstrategi som brukes for å forbedre designarbeidet? A: Oppsummering av kritiske funn 10. Hva er en vanlig designstrategi som brukes til å lage et magasinomslag?

Hvordan kritiserer du en artikkel?

Hvordan skrive en artikkelkritikk

 1. Beskriv hovedideene og hva forfatteren vil uttrykke.
 2. Analyser hvert viktige og interessante punkt og utvikle en forklaring på artikkelen.
 3. Tolke forfatterens intensjon.

Hva er en god nettside?

Kort sagt, et godt nettsted skal utmerke seg både i form og funksjon. Det skal ha et klart formål. Det skal være visuelt tiltalende og lett å navigere. Den skal fungere bra for et bredt spekter av besøkende og være teknisk stabil og sikker. Gode ​​nettsteder er attraktive, funksjonelle og nyttige.

Hvordan gjennomgår du kritisk en rapport?

Skriver en kritisk gjennomgang

 1. Planlegg tilnærmingen din. Les oppdragsinstruksjonene nøye for å: ...
 2. Ta notater. Skumleser teksten og lager notater om: ...
 3. Evaluer teksten. Bedøm kvaliteten eller verdien av teksten (for andre forskere, eller for utøvere i feltet eller for studenter). ...
 4. Skriv det opp.

Hvorfor kan ikke trekke kompleks form i Affinity Designer
Hvordan trekker du fra i affinitetsdesigner?Hva er XOR i affinitetsdesigner?Hvordan bryter du en affinitetsdesignerkurve?Hvordan kombinerer du former ...
Hvordan lage en støygradient tekstur i Affinity Designer?
Hvordan lage en støygradienttekstur i Affinity Designer?Mal laget i Pixel persona med en kornbørste. ... Det andre alternativet er å duplisere laget, ...
Fyll ut flere områder av en figur i Affinity Designer for iPad
Hvordan grupperer du tilhørighet på iPad?Hvordan fyller du et rektangel i affinitetsdesigner?Hvordan endrer du bakgrunnsfargen på affinitetsdesigneren...